Nieuwsbrief November 2017

 

 

TV Haaften nieuwsbrief November 2017

Beste TVH leden,

Het einde van 2017 nadert al weer. Het is voor onze vereniging een druk jaar geweest. Drie zeer succesvolle toernooien, kampioenen in de verschillende (jeugd)competities, gezellige racketavonden op de dinsdag, de regiobattle etc. En natuurlijk de renovatie en uitbreiding van ons tennispark. Wat is het mooi geworden!
Maar we zitten niet stil. Voor u een nieuwsbrief van TV Haaften met veel belangrijke data en informatie. Lees ‘m aandachtig door.Inschrijven competitie

Vanaf 17 november tot en met 9 december heb je de gelegenheid om in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie. Voor de Zomeravondcompetitie kan nog tot en met 9 januari worden ingeschreven.
Om zoveel mogelijk leden enthousiast te maken voor de Voorjaarscompetitie, hebben we alle informatie m.b.t. de competitie overzichtelijk op onze website gezet. Wil je competitie spelen, meld je dan voor 9 december aan !
Lees verder op de TVH website

 

Pepernotentoernooi jeugd

Jongens en meisjes,

Jullie kunnen je ook dit jaar weer opgeven voor het pepernotentoernooi.

Het is op zaterdag 2 december: we starten om 09:30 uur tot ongeveer 16:00 uur.

Dit is voor alle jeugdleden van TV Haaften.

Je kan je opgeven bij Bert van der Wolf en Irma Visée via de mail, graag voor
28 november. (jeugd@tvhaaften.nl)

 

Onderhoud banen

Vorige week heeft de baancommissie een instructie avond gehad van de banenbouwer. Het ging hierbij o.a. hoe de nieuwe banen in topconditie gehouden kunnen worden. De baancommissie is nu volledig op de hoogte. De mededeling van die avond was : ‘Houd het zand in beweging’. En hier is dan ook een zeer belangrijke taak weggelegd voor de spelers: Slepen na het spelen.
Slepen houdt het zand in beweging zodat algen en mos minder kans krijgen. Het verzoek is dan ook na iedere keer spelen de baan de slepen met de daarvoor bestemde groene sleepmatten. Sleep de gehele baan tot de trottoirbanden van het hek en niet alleen tussen de tramrails en de baseline. Het is juist van belang dat het zand op de stukken waar het minst gelopen wordt ook in beweging gehouden wordt.

Ook het onderwerp, “bespeelbaarheid in de winter”, is besproken.
We hebben de uitspraak genoteerd dat de banen prima bespeelbaar zijn bij vorst en dat zodra er sneeuw valt we dit met sneeuwschuivers mogen verwijderen. Ook hebben we genoteerd dat zodra de vorst is verdwenen, we moeten wachten met spelen totdat de vorst uit de grond is. Het park zal op dat moment gesloten zijn, waarbij de beslissing dat te doen ligt bij de baancommissie.

 

Pinnen


TV Haaften over op Bitcoin??

Misschien is dat iets te vooruitstrevend, maar er is wel goed nieuws op het gebied van vernieuwing binnen het betalingsverkeer. Onze vereniging krijgt namelijk binnen enkele weken een PIN apparaat.

De apparatuur is al besteld; nog even een netwerk aansluiting maken en we kunnen van start. Natuurlijk doen we mee aan de laatste stand der techniek, naast gewoon Pinnen kan er straks ook contactloos betaald gaan worden.

Voorlopig blijft contant geld ook nog “in gebruik”. Het komende jaar gaan we kijken hoeveel er gepind wordt vs hoeveel er nog contant wordt afgerekend, mogelijk dat we op termijn wel helemaal “cashless” worden.

Dus binnenkort ook de PIN-pas mee naar de club.

 

Tuin Klus-ochtend

Op zaterdag 9 december wordt de tuin “Winterklaar”  gemaakt. Daarvoor hebben we natuurlijk een reeks extra handen nodig. We beginnen om 09:00h tot max 12:30h. Opgeven is niet nodig,maar het is natuurlijk wel fijn dat we een beetje weten wie er komt helpen (ivm de koffiekoeken 🙂 )  Laat het even weten via ledenadmin@tvhaaften.nl
Graag tot ziens op zaterdagochtend 9 december.

 

Ledenvergadering

 

Op 5 januari wordt de ledenvergadering gehouden en zoals gebruikelijk vindt aansluitend de nieuwjaarsreceptie plaats. Schrijf hem dus vast in je agenda.

 

PubQuiz 2018


Na het overweldigende succes van de 1e PubQuiz bij TVH kan een 2e editie natuurlijk niet uitblijven. De PubQuiz 2018 zal zijn op 20 januari 2018 . Alle informatie en hoe in te schrijven vind je hier (link naar TVH website)

 

Racket trekken

De kantinediensten rond de populaire rackettrekavond op de dinsdagen zal iets anders georganiseerd gaan worden. Er is een schema opgesteld wie er die avond verantwoordelijk is voor de kantine. Dit houdt in: kluisje ophalen, openen /sluiten van kantine etc. Het schema is opgesteld tot april 2018. De betrokkenen zijn al op de hoogte. Na april zal er een nieuw schema opgesteld worden. Geef je dan weer op !

 

Wintermutstoernooi 2018

De inschrijving voor het Wintermutstoernooi 2018 is weer geopend !

Dit open toernooi midden in de winter wordt gespeeld van
zondag 21 januari 2018 t/m zondag 4 februari

Inschrijven via toernooi.nl

Lees meer informatie op de website 

 

Tennisfit

 

Voor onze leden die vallen in de categorie “Oudere-Jongeren” is TV Haaften het initiatief Tennis-Fit gestart in samenwerking met Welzijn Neerijnen en de ons omringende tennisverenigingen.
Inmiddels zijn we in overleg met alle besturen van de verenigingen die vallen onder de nieuwe gemeente West-Betuwe om gezamenlijk dit programma uit te rollen, hetgeen inhoudt dat er uitwisselingen kunnen gaan plaatsvinden onder begeleiding van een professionele tennis trainer. Pakketten van (minimaal) 8 lessen, een trainers Toss en bijeenkomsten met specialisten op het gebied van voeding, beweging, fysiotherapie en algemeen welzijn. Voor meer informatie over dit programma kunt u alvast de volgende link bekijken:
https://centrecourt.nl/themas/ledenbehoud/tennis-fit/
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we in het voorjaar van 2018 kunnen starten indien er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.
Dit kan voor onze vereniging door een mail te sturen aan Bert van der Wolf: tennisfit@tvhaaften.nl

 

Alle data op een rij

Kort samengevat alle data nog even op een rij :

  • 17 november tot en met 9 december : Inschrijven competitie
  • 2 december : Pepernoten toernooi jeugd
  • 9 december : Tuin klus ochtend
  • 5 januari : Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie
  • 20 januari : PubQuiz
  • 21 januari t/m 4 februari : Wintermutstoernooi

 

Nieuwsbrief niet goed leesbaar ? Klik hier voor de webversie